Firmy budowlane z miejscowości 'Bochnia'

Zakład Zduński Jawień Jerzy

Zakład Usługowo-Remontowo-Budowlany Jan Palej

Zakład Robót Geologicznych Techniką Wiertniczą Karpaty

Renomex

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych DROMOST S.A.

PLM-BUD

P.P.H „Esko-Al”

Nowak Instal-Bud

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie – Rejon Nadzoru

Marka Sp. z o. o.